Ministerraad van de waarheid begint, maar “kans op compromis is zeer klein”

CD&V-vicepremier Kris Peeters verwees bij zijn aankomst naar de resolutie die de Kamer donderdag met ruime meerderheid goedkeurde, en waarin de regering wordt gevraagd om het pact goed te keuren. “Ik ga een resolutie die met een tweederdemeerderheid werd goedgekeurd niet naast me neerleggen”, aldus Peeters, die benadrukte dat die resolutie “geen vodje papier is”.

Verwarring

Eerder vandaag ontstond verwarring nadat Bart De Wever aankondigde dat er een ministerraad bij elkaar zou komen om 16 uur. Dat bleek uiteindelijk niet het geval te zijn. De versies verschillen: volgens de ene was dat overleg uitgesteld, volgens de andere stond die ministerraad nooit gepland en heeft premier Michel niemand uitgenodigd. Bovendien was het niet duidelijk of het om een ministerraad, met alle federale ministers, dan wel om een kernkabinet, met enkel de vicepremiers, ging. Volgens sommige media komt het uitstel er door de ‘gele hesjes’ vandaag in Brussel, maar ook dat is niet duidelijk.

Michel heeft lang gewacht om de uiteindelijke uitnodiging uit te sturen naar zijn ministers, maar nu is de ministerraad dan toch van start gegaan aan zijn kabinet in de Wetstraat.

De Wever wil onthouding

Premier Michel (MR) heeft vanochtend al gesprekken gevoerd met zijn vicepremiers Kris Peeters (CD&V), Alexander De Croo (Open VLD) en Jan Jambon (N-VA). Al benadrukte De Wever eerder vandaag al opnieuw dat zijn partij niet zal wijken en vraagt hij een Belgische onthouding. Al hoopt de N-VA-voorzitter naar eigen zeggen dat de regering niet valt.

De Wever erkent dat zijn partij mee heeft kunnen onderhandelen over het pact, en dat zijn partij haar bezwaren aan de late kant geuit heeft. “Daar gaan we niet volledig vrijuit. We hebben bezwaren gemaakt, maar de rode kaart is wellicht te laat getrokken. Dat erken ik en daarom vraag ik ook geen tegenstem. Als men zich zou willen onthouden, dan kunnen we verdergaan.”

Soepelheid

De Wever herhaalde ook “het VN-migratiepact echt niet te kunnen aanvaarden”. Volgens de N-VA-voorzitter zal zijn partij dan ook niet van mening veranderen, en vraagt hij “soepelheid van onze partners”. N-VA heeft zich bij andere dossiers ook al soepel opgesteld, luidt het. “In het verleden is er in de regering altijd rekening gehouden met de bezwaren van één partner. Ook wij hebben dat gedaan, soms met zwaar gezichtsverlies voor ons. Bijvoorbeeld met die huiszoekingen voor illegalen. Dat was twee keer aanvaard door de regering, last minute teruggetrokken door één partij en wij hebben dat geslikt.”

Ministerraad van de waarheid begint, maar “kans op compromis is zeer klein”
Foto: BELGA

Volgens De Wever kan België zich niet binden aan het Migratiepact, “want pas jaren later blijken de gevolgen van dat soort pacten nefast. Het opengrenzenbeleid wordt verheerlijkt in dat pact en daar draagt Europa de negatieve gevolgen van.”

De Wever hoopt daarom dat zijn partners akkoord gaan met een Belgische onthouding bij de stemming van het VN-pact, want “een goedkeuring kan voor ons niet.” De N-VA wil dus dat België zich onthoudt bij de stemming in New York. “De regering zal straks beslissen, maar wij gaan ons akkoord niet geven. Iedereen mag naar Marrakesh gaan, maar de regering waar N-VA in zit, gaat zich niet binden aan dat pact”, klinkt het.

Al lijkt die kans klein: in het parlement werd vorige week nog een resolutie goedgekeurd waarin ook de regeringspartners CD&V en Open VLD zeggen dat het pact de steun van ons land moet krijgen. En in een interview in L’Echo beklemtoont de leider van de MR, Denis Ducarme, vandaag dat wat zijn partij betreft (die van premier Michel ook) België absoluut het pact moet steunen.

Valt de regering?

Dat België internationaal gezichtsverlies zou lijden, wuift De Wever weg. “Er zijn heel veel landen die ondertussen de staart hebben ingetrokken. De wereld is te laat wakker geworden, maar hij is wakker. Bijna alle landen waar migranten naartoe gaan in de wereld, zijn eruit. Alleen West-Europa blijft over. Misschien zijn we in het verleden naïef omgesprongen met dat soort teksten.”

Het ziet er dus naar uit dat straks enkel het overlijden van de regering-Michel zal kunnen worden vastgesteld. Toch hoopt De Wever naar eigen zeggen dat de regering niet zal vallen. “Ik kan alleen maar hopen dat de wijsheid alsnog zal primeren en dat die regering gewoon kan verdergaan. Ik ga daar tot de laatste seconde op blijven hopen”, aldus nog de N-VA-voorzitter.